Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti


DOMNULE PRESEDINTE


Subsemnatii ................., domiciliata in .........................., si ................................., domiciliat in .........................., in calitate de reclamanti, chemam in judecata civila:

1. Ministerul Finantelor - cu sediul in Bucuresti, ....................................

2. Consiliul Local al municipiului ................. - cu sediul in ................

3. ........................................................

in calitate de parati, pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti obligarea paratilor la a ne lasa in deplina proprietate si netulburata posesie imobilul casa de locuit situat in ..............., Strada .............. nr.... cu terenul aferent.


Motivele prezentei cereri sunt urmatoarele:

In fapt, suntem descendentii si mostenitorii lui ................... , ................ (primii trei in calitate de parintii nostri iar ultimii trei in calitate de .................), sase frati care erau la randul lor copiii si mostenitorii lui ............................... S.I., bunicul nostru, a construit imobilul revendicat prin prezenta actiune la inceputul acestui secol, la adresa ..............., Strada ......... nr.... .

In anul 1949, impreuna cu parintii si respectiv ................., am fost evacuati din acest imobil cu forta si obligati sa incheiem un asa numit contract de inchiriere cu Ministerul Fortelor Armate reprezentat prin comisarul militar ....... Desigur ca nu a fost niciodata vorba de un veritabil contract de inchiriere astfel ca nu am mai putut reveni vreodata in casa in calitate de proprietarii acesteia.

Imobilul a fost mai apoi nationalizat - prin Decretul nr.92/1950 pentru nationalizarea unor imobile asa cum a fost modificat si completat prin Decretul nr.524/1955 (prin HCM 116/1960 care completa listele anexe la decret), nationalizare gresita, care s-a facut fara a se tine cont de dispozitiile legale in vigoare la acea data, pentru urmatoarele motive:

- nationalizarea s-a facut numai pe numele unuia dintre cei 6 coproprietari (cei sase frati), si anume numai pe numele de ................. .;

- mai mult decat atat, S.E. facea parte din categoriile de persoane ale caror imobile erau exceptate de la nationalizare potrivit prevederilor Decretului 524/1955; astfel, S.E. a fost militar de cariera, ofiter superior al fortelor armate romane, aceasta profesie incadrandu-se in categoria functionar; trecut in rezerva in anul 1947, pentru a putea asigura traiul sau si al familiei sale s-a vazut obligat sa presteze o serie intreaga de activitati, fie ca muncitor fie ca functionar, asa cum reiese din cartea sa de munca, pe care o depunem la dosarul cauzei.

De altfel, din anul 1959 el devine pensionar militar, primind pensie pentru activitatea prestata in armata, ori textul de lege era foarte limpede si anume prevedea ca nu pot fi nationalizate imobilele cladite, proprietatea muncitorilor si a pensionarilor proveniti din muncitori, precum si a functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si a celorlalti pensionari proveniti din munca.

In prezent, imobilul este ocupat de ................ .

Pentru toate motivele de mai sus solicitam instantei sa constate ca imobilul revendicat nu a intrat in patrimoniul statului prin nici unul din modurile legale de dobandire a proprietatii, astfel ca suntem indreptatiti sa il revendicam.

In drept, art.480, 481,482 Cod civil, art.17 Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art.1 Protocolul Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, art.20,21 si 41 Constitutia Romaniei.

Probe, inscrisuri, martori.

        ...............................

        S.I.


DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ...............


_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti

Judecatoria ....................

Completul nr....


CONCLUZII SCRISE

depuse de reclamanti in dosar civil ...../.....


Prin cererea introductiva, reclamantii ................, au chemat in judecata civila Ministerul Finantelor, Consiliul Local al municipiului ........., pentru ca pe baza probelor administrate in cauza instanta sa pronunte o sentinta prin care sa dispuna obligarea paratilor la a lasa reclamantilor in deplina proprietate si netulburata posesie imobilul casa de locuit situat in ........... cu terenul aferent.

Parata .................... a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat in principal respingerea actiunii si in subsidiar recunoasterea unui drept de retentie in favoarea sa, pana la achitarea de catre reclamanti a cheltuielilor necesare si utile efectuate de parata asupra imobilului revendicat.

Parata ................... a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii.

Reclamantii au formulat intampinare la cererea reconventionala, solicitand respingerea acesteia.


I. CONCLUZII PE CEREREA PRINCIPALA


1. Dovada calitatii procesuale active

In sustinerea cererii, reclamantii au aratat ca sunt descendentii si mostenitorii lui ................ , frati care erau la randul lor copiii si mostenitorii legali ai lui S.I., proprietarul imobilului revendicat.

Astfel, reclamantii si-au dovedit calitatea procesuala activa cu Certificatul de calitate de mostenitor nr...../............. autentificat la Biroul Notarului Public - .............. si cu Certificatele de calitate de mostenitor nr..... autentificate la Biroul Notarului Public ............... , depuse la dosarul cauzei.


2. Dovada dreptului de proprietate asupra imobilului revendicat

In dovedirea cererii, reclamantii au aratat ca S.I., bunicul lor, a construit imobilul revendicat prin prezenta actiune la inceputul acestui secol, la adresa ................... , imobil compus din .................... , asa cum rezulta din: ..................., depusa la dosarul cauzei ( fila ___ ), schitele depuse la dosar si Procesul-verbal de preluare a imobilului intocmit la data de .............. (fila ____ si fila ______), buletinul cladirii din ............ (fila ____ ).

In anul 1949, impreuna cu parintii si respectiv unchiul si matusile lor, reclamantii au fost evacuati din acest imobil cu forta si obligati sa incheie un contract de inchiriere cu Ministerul Fortelor Armate, reprezentat prin comisarul militar .............., contract care intra in vigoare la data ........... si trebuia sa-si inceteze efectele la data ............. . Contractul a fost incheiat intre unul dintre autorii reclamantilor, si anume E.S si chiriasii mai sus aratati. A fost depusa o copie de pe acest contract la dosar (fila ____ ). Datorita regimului politic de la acea vreme, s-a dovedit ca nu a fost nicidecum vorba de un veritabil contract de inchiriere, astfel ca reclamantii impreuna cu parintii lor nu au mai putut reveni niciodata in casa in calitate de proprietarii acesteia.

In dovedirea calitatii de proprietari a autorilor reclamantilor s-au mai depus la dosar urmatoarele inscrisuri:

- ........................ ;

- ........................ ;

- ........................ ;

prin care se atesta ca imobilul situat in ................. a trecut in proprietatea statului in baza H.C.M. 116/1960 care completa listele anexa la Decretul 525/1955 care a completat Decretul 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, iar proprietarul acestui imobil a fost S.E..

In cauza s-a efectuat si o expertiza de identificare a terenului si constructiei revendicate., prin care s-a realizat delimitarea exacta a imobilului in litigiu format din constructie si teren aferent in suprafata de ............... m.p., fata de imobilul vecin din Strada ........ nr......


3. Exceptia de nelegalitate a titlului statului

Imobilul revendicat a fost nationalizat prin Decretul nr.92/1950 pentru nationalizarea unor imobile asa cum a fost modificat si completat prin Decretul nr.524/1955 (prin HCM 116/1960 care completa listele anexe la decret), nationalizare gresita, care s-a facut fara a se tine cont de dispozitiile legale in vigoare la acea data, pentru urmatoarele motive:

- nationalizarea s-a facut numai pe numele unuia dintre cei 6 coproprietari in indiviziune (cei sase frati), si anume numai pe numele de S.E.;

- mai mult decat atat, S.E. facea parte din categoriile de persoane ale caror imobile erau exceptate de la nationalizare potrivit insesi prevederilor Decretului 524/1955 de nationalizare; astfel, S.E. a fost militar de cariera, ofiter superior al fortelor armate romane, ( livretul militar – fila _____ ), aceasta profesie incadrandu-se in categoria functionar; trecut in rezerva in anul 1947, pentru a putea asigura traiul sau si al familiei sale s-a vazut obligat sa presteze o serie intreaga de activitati, fie ca muncitor fie ca functionar, asa cum reiese din cartea sa de munca, document ce a fost depus la dosarul cauzei (fila ______ ).

De altfel, din anul 1959 el devine pensionar militar, primind pensie pentru activitatea prestata in armata, ori textul de lege era foarte limpede si anume prevedea ca nu pot fi nationalizate imobilele cladite, proprietatea muncitorilor si a pensionarilor proveniti din muncitori, precum si a functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si a celorlalti pensionari proveniti din munca.

Impotriva cerintelor legale a fost intocmit si Procesul-verbal de preluare a imobilului, la data de .............., acesta fiind incheiat intre reprezentantul statului si locatarii imobilului , si nicidecum in prezenta si cu semnatura proprietarului.


4. Admisibilitatea cererii principale


Actiunea reclamantilor este admisibila fata de dispozitiile Legii 112/1995 iar instantele judecatoresti sunt competente sa judece actiunile in revendicarea imobilelor intrate in patrimoniul statului fara titlu , pe baza exceptiei de nelegalitate, din urmatoarele considerente juridice:

1. In art.1 al Legii 112/1995 se prevede categoric ca de masurile reparatorii prevazute de el, beneficiaza exclusiv cei nationalizati cu titlu. Deci pentru imobilele nationalizate fara titlu este deschisa calea revendicarii acestora pe cale judecatoreasca.

2. Curtea Constitutionala, prin Decizia nr.73/10.07.1995 a stabilit cat se poate de clar ce inseamna imobilele trecute cu titlu sau fara titlu in proprietatea statului, categorii juridice raportate la aplicarea dispozitiilor Legii 112/1995. Deci, masurile reparatorii prevazute in Legea 112/1995 nu sunt aplicabile locuintelor pentru care dreptul de proprietate al statului nu a fost constituit in mod legal.

Chiar daca in Normele metodologice ale Guvernului nr.20/1996, Decretul 92/1950 era prevazut ca titlu legal al intrarii unor imobile in proprietatea statului, aceasta nu inseamna ca instantele judecatoresti nu au dreptul sa cenzureze modalitatea respectarii dispozitiilor acestui decret. Nationalizarea va trebui considerata ca fiind facuta fara titlu atunci cand actul individual, concretizat prin introducerea unui imobil pe listele anexa, s-a facut cu violarea dispozitiilor de fond ale Decretului 92/1950, caci respectivul act fiind ilegal, este lovit de nulitate absoluta.

Deci, celor vatamati in drepturile lor prin acte de nationalizare prin trecerea imobilului in proprietatea statului fara titlu nu li se deschid caile procedurale speciale prevazute de Legea 112/1995 pentru recuperarea lor pe cale administrativa, ci numai pe calea dreptului comun (actiunea in revendicare).

3. Tot pe baza deciziei Curtii Constitutionale nr.73/1995 ori de cate ori este vorba de trecerea in proprietatea statului a unui imobil cu destintia de locuinta efectuata fara titlu sau pe baza unui act administrativ ilegal, nul de drept, instantele judecatoresti sunt pe deplin competente sa se pronunte si sa constate ilegalitatea actului respectiv pe calea exceptiei de ilegalitate.

Normele Metodologice nr.11/1997 de modificare a Normelor Metodologice nr.20/1996 ale Guvernului prevad in mod expres ce inseamna imobil intrat in patrimoniul statului, cu titlu, pe baza Decretului 92/1950 si anume cu “respectarea dispozitiilor legale ale acestui act normativ”.


In concluzie, in baza tuturor probelor administrate si in temeiul dispozitiilor legale mai sus invocate, solicitam instantei sa constate ca imobilul revendicat nu a intrat in patrimoniul statului prin nici unul din modurile legale de dobandire a proprietatii si astfel sa pronunte o sentinta prin care sa indrepte abuzurile si erorile ce s-au comis in vechiul regim de dictatura comunista, si sa admita actiunea cu obligarea paratilor la a lasa in deplina proprietate si posesie reclamantilor imobilul revendicat, situat in ................, Strada .............. nr. ...., compus din cladire si teren aferent in suprafata de ...... m.p.


II. CONCLUZII PE CEREREA RECONVENTIONALA

Parata .............. a formulat cerere reconventionala prin care a pretins obligarea reclamantilor la plata sumei de aproximativ ........ lei, reactualizata, reprezentind contravaloarea cheltuielilor necesare si utile pe care pretinde parata ca le-ar fi realizat la imobilul revendicat, de-a lungul posesiei sale, solicitand totodata recunoasterea de catre instanta a unui drept de retentie in favoarea sa.

In dovedirea cererii, parata a prezentat situatii de plata din perioada ........ - ............ , reprezentand lucrarile de reparatii curente ce s-au efectuat in aceasta perioada, totalizand suma de ......... lei.

Reclamantii, prin intampinarea formulata la cererea reconventionala, au solicitat respingerea acesteia, pentru urmatoarele motive:

1. - reparatiile efectuate de parata si constatate prin situatiile de plata prezentate au constat in reparatii de simpla intretinere a imobilului, “reparatii curente”, dupa cum insasi parata afirma, necesitate de productia si perceptia fructelor (a chiriei), si in consecinta ele nu se datoreaza de catre proprietari, fiind considerate ca o sarcina a fructelor (vz.Hamangiu, Tratat de Drept Civil Roman, Ed.1997, vol.2, pag.69).

Aceasta solutie a fost recunoscuta de doctrina si practica interbelica, din care citam:

“Posesorul de buna credinta nu are dreptul sa retina fructele percepute si sa ceara de la proprietarul lucrului restituirea cheltuielilor facute cu intretinerea si conservarea lucrului deoarece aceste cheltuieli sunt o sarcina a fructelor“ (Dalloz, Rep., Propriete, No.285).

“Cheltuielile de intretinere cum ar fi cele de reparare ale imobilelor, facute de posesorul de buna credinta nu vor fi restituite de proprietar doarece aceste cheltuieli ii folosesc posesorului, ele fiind considerate ca o sarcina a fructelor care se cuvin posesorului“ (Alexandresco, ed.2-a,III, partea I, p.308).


2. - in situatiile de plata prezentate de parata ca mijloc de proba se mentioneaza ca este vorba de lucrari de reparatii efectuate la ..............., mai exact la cele doua imobile in care acesta functioneaza, si anume cel revendicat de noi prin actiunea principala, din Strada ......... nr. ... si cel de alaturi, din Strada ...... nr ..... Parata nu a putut face dovada exacta a lucrarilor ce s-au realizat la imobilul revendicat, urmand ca instanta sa respinga cererea reconventionala, existand riscul imbogatirii fara just temei al paratei.


3. – asa cum rezulta din expertiza efectuata in dosar, valoarea la care ar urma sa fie obligati reclamantii, si anume ............. lei, se refera la lucrari care au fost executate in urma stricaciunilor provocate de cutremurul din anul 1977; in aceste conditii, solicitam instantei sa retina faptul ca, daca imobilul ar fi fost in posesia reclamantilor, acestia ar fi avut posibilitatea asigurarii impotriva calamitatilor naturale, de la care ar fi recuperat contravaloarea reparatiilor executate;


4. – solicitam instantei sa observe cu atentie rezervele cu care a semnat proprietarul contractul de inchiriere cu .............. la data de ........ (fila ______ ); astfel, la pct.2 din anexa la contract, intitulata “rezerve” se specifica, in mod expres, ca proprietarul nu va suporta nici un fel de reparatii ale imobilului.


In ce priveste dreptul de retentie cerut de catre parata, solicitam respingerea acestei cereri, intrucat posesorul nu are acest drept, deoarece legea nu i l-a dat si fiindca nu exista drept de retentie fara text de lege. Chiar daca instanta ar recunoaste un drept de retentie in afara de orice text de lege, ramane la aprecierea

instantelor judecatoresti daca exista vreun motiv de echitate pentru acordarea acestuia. Consideram ca echitabila punerea noastra cat mai grabnica in posesia imobilului revendicat, dupa atatia zeci de ani in care am fost deposedati in baza unui titlu viciat, pentru a ne putea bucura de proprietatea ce o avem asupra acestuia.


In drept, art.480, 481,482 Cod civil, art.17 Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art.1 Protocolul Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, art.20,21 si 41 Constitutia Romaniei.


Pentru reclamanti,

---------------------

_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti

DOMNULE PRESEDINTE


Subsemnatii ................ , prin aparator ales avocat Ioana Munteanu, cu mandat special

In termen legal, in temeiul dispozitiilor art.282 si urm.C.proc.civ. declaram

A P E L


impotriva sentintei civile nr. ..../....... pronuntata de Judecatoria ..... in dosarul numarul ......../....., avand ca obiect revendicare.


Motivarea in fapt si in drept a prezentului apel o vom face dupa comunicarea motivarii hotararii, potrivit art.288 indice 1 C.proc.civ.


Prezentul apel urmeaza sa se judece in contradictoriu cu ............... si ..................

Timbram prezentul apel cu ........ de lei taxa judiciara de timbru si ...... de lei timbru judiciar.

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .............

_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti

Judecatoria ......

Sentinta Civila nr. ...../....

Motivarea apelului


DOMNULE PRESEDINTE


Subsemnatii .................., in temeiul art.287 indice 1 C.proc.civ., formulam prezentele


MOTIVE DE APEL

la apelul declarat in termen legal impotriva sentintei civile nr. ...../..........., pronuntata de Judecatoria ......... in dosarul civil nr...../....., sentinta prin care ne-a fost respinsa cererea avand ca obiect revendicarea imobilului din ...................., in contradictoriu cu ......................... si ........................

In motivarea hotararii sale, instanta de fond se contrazice atat in argumentarea fiecarui motiv prezentat cat si prin utilizarea unor motive divergente, dupa cum urmeaza:

1. Cu toate ca instanta a respins actiunea ca neintemeiata, a retinut totodata ca in speta sunt incidente prevederile Legii 112/1995, considerind ca imobilul revendicat a trecut in proprietatea statului cu titlu. Astfel, in mod nejustificat, instanta considera dispozitiile legii speciale 112/1995, lege ce reglementeaza o modalitate de redobandire a posesiei, ca avind forta juridica de a paraliza actiunea in revendicare reglementata de Codul civil, opinie ce nu poate fi impartasita de instanta de apel.

Cum s-a dovedit in cauza ca imobilul nu a intrat legal in proprietatea statului, actiunea in revendicare pe calea dreptului comun este in concordanta cu dispozitiile art.1 din Legea 112/1995 in care se arata ca numai acele locuinte preluate cu titlu de catre stat fac subiectul acestei legi.

2. Se retine de catre instanta de fond ca actul nationalizarii imobilului revendicat s-a realizat cu respectarea dispozitiilor legale in materie, trecerea in proprietatea statului operind in rem, prin simpla includere a imobilului in listele anexa la Decretul 92/1950. In continuarea expunerii acestui motiv, instanta de fond se contrazice din nou, pretinzind ca exceptia de la nationalizare de care beneficia unul dintre cei 6 coproprietari nu poate fi extinsa si la ceilalti 5 coindivizari si reproseaza reclamantilor ca nu au precizat statutul social al acestora. Ori daca instanta de fond considera ca nationalizarea a operat in rem, nu intelegem de ce ar mai fi fost nevoie sa facem dovada statutului social al celor 5 comostenitori fata de care nationalizarea nu si-a produs nici un efect.

Motivele 3 si 4 de apel vizeaza opinia eronata a instantei de fond potrivit careia in speta nationalizarea imobilului revendicat s-a realizat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la acel moment si ca aceasta opereaza in rem:


3. Potrivit teoriei si practicii in materie, pentru admisibilitatea actiunii in revendicare este necesara promovarea ei de catre toti coindivizarii. In mod simetric, pentru a isi putea produce efectele, actul deposedarii proprietarilor trebuia realizat pe numele tuturor celor 6 comostenitori. Ori, in conditiile in care nationalizarea s-a realizat numai pe numele unuia dintre acestia, si cunoscind ca nationalizarea opereaza in rem si in personam, opinie impartasita de intreaga teorie si practica, rezulta indubitabil ca 5/6 din imobilul revendicat nu au trecut niciodata in proprietatea statului prin nici unul din modurile legale de dobindire a proprietatii. In ce il priveste pe cel de al 6-lea coindivizar, si anume S.E., s-a facut dovada cu inscrisuri ca acesta facea parte din categoriile exceptate de la nationalizare, potrivit art.2 din Decretul 92/1950, deci nici cota sa indiviza de 1/6 nu a trecut in mod legal in proprietatea statului.


4. Conform Constitutiei din 1948 nationalizarea trebuia sa fie facuta prin lege.Intrucit anexele la Decretul 92/1950 nu au fost publicate sunt inexistente ca legi, deoarece un act normativ ne este niciodata clandestin.

Consecinta juridica este ca masura de nationalizare dispusa in cauza constituie un simplu act administrativ; ea nefiind concretizata printr-o hotarare expresa a Consiliului de Ministri nu putea avea nici calitatea unui act de guvenamant, atata vreme cat paratele nu pot face dovada ca s-a urmarit un interes general legal de ordine publica.

Asa fiind, masura dispusa de organele administrative este nelegala si daca se are in vedere ca nationalizarea s-a facut pe numele unei persoane exceptate de la nationalizare, pe cale de consecinta rezulta ca trecerea imobilului in discutie pe lista anexa nu putea sa transfere valabil proprietatea acestuia de la proprietari la stat.


5. In mod gresit instanta de fond a respins actiunea reclamantilor ca neintemeiata. Astfel, printr-o eronata apreciere a probelor, instanta a retinut ca reclamantii nu poseda vreun act care sa aiba forta juridica a unui titlu de proprietate si nici nu pot dovedi un alt mod de dobandire a proprietatii asupra imobilului de catre autorul lor comun S.I..

In speta, am sustinut ca imobilul revendicat a fost construit de catre autorul nostru S.I. pe terenul proprietatea sa, sustinere dovedita prin depunerea la dosarul cauzei a autorizatiei de constructie eliberata de catre Primaria municipiului ............ cu nr...../.............. . Ori, este cunoscut ca in materie de cladiri care se construiesc, dovada proprietatii se face cu autorizatia de constructie. In ce priveste terenul pe care s-a edificat cladirea revendicata, dreptul de proprietate al lui S.I. asupra acestuia a fost recunoscut inca de la momentul eliberarii autorizatiei, care de altfel nici nu se elibera decat pe numele proprietarului.

Dreptul de proprietate al autorului nostru a fost de altfel recunoscut de catre stat chiar si in momentul nationalizarii, aceasta realizindu-se pe numele unuia din cei 6 fii ai sai.

Am dovedit proprietatea asupra imobilului si prin alte nenumarate inscrisuri depuse la dosarul cauzei, printre care foarte important este si buletinul cladirii, act care dovedeste posesia indelungata si bine caracterizata a autorilor nostri.

In mod surprinzator, instanta de fond nu a luat in considerare forta probanta a acestor inscrisuri si impotriva tuturor probatoriilor produse de noi a concluzionat ca statul roman, prin actul abuziv si ilegal de preluare a imobilului si-a constituit un drept subiectiv legal de proprietate asupra acestuia.


Pentru toate motivele expuse mai sus, solicitam admiterea apelului cu consecinta casarii sentintei atacate si retinerea spre rejudecare a cauzei de catre instanta de apel.

In sustinerea apelului solicitam administrarea probei cu inscrisuri.Pentru apelanti,

Avocat Ioana Munteanu

_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti


Tribunalul ..........

Dosar civil ...../.....

CONCLUZII SCRISE

depuse pentru apelanti


  1. Solicitam admiterea apelului, desfiintarea hotararii instantei de fond, retinerea spre rejudecare a actiunii principale si admiterea ei si, potrivit disp.art.120 Cod de procedura civila disjungerea reconventionalei si trimiterea ei spre rejudecare la Judecatoria ...............

  1. Sustinem motivele de apel dezvoltate in scris si facem urmatoarele precizari la motivul de apel nr.5:


Daca instanta de apel, dupa aprecierea probelor administrate in cauza, va considera ca actele depuse de catre noi apelantii reclamanti in dovedirea dreptului de proprietate al autorului nostru asupra imobilului revendicat nu au forta juridica de a dovedi acest drept de proprietate, in mod logic nici dreptul subsecvent de proprietate al statului nu exista, intrucit statul a nationalizat de la un neproprietar.

In aceasta situatie, problema juridica pe care instanta de judecata o are de solutionat este aceea a revendicarii unui imobil in situatia in care nici reclamantul si nici piritul nu produc un titlu de proprietate care sa dovedeasca dreptul de proprietate pretins.

In teoria si practica judiciara s-a stabilit ca intr-o asemenea situatie actiunea nu se va respinge de plano, ci se va proceda la o comparare a posesiei actuale a paratilor cu posesia anterioara a reclamantei. Va castiga partea care va reusi sa demonstreze instantei ca posesia sa este mai veche si mai bine caracterizata.

Teoria juridica (a se vedea I.Filipescu, Drepturi reale, pag.220-221; Hamangiu, Codul civil comentat si adnotat, pag.102 si urm.; Safta-Romano, pag.351 si urm.) a opinat ca o posesie mai bine caracterizata inseamna o posesie de buna credinta, o posesie utila-neviciata, cu alte cuvinte castiga acela care probeaza ca a posedat pentru sine, continuu, neintrerupt, in calitate de titular de drept, in mod public, netulburat, fara sa-si fundamenteze si conserve posesia pe vreun act de violenta.

In ceea ce priveste violenta ca viciu al posesiei, in situatia preluarii abuzive de catre stat a proprietatii, Curtea Suprema de Justitie a dat definitia actului de violenta in Decizia Civila nr.232/08.08.1993: “daca initial imobilul a fost preluat din posesia titularilor, detinerea de catre autoritati a fost nelegitima si s-a fondat pe conduita abuziva a acestora, care n-au permis adevaratilor proprietari sa reintre in posesia imobilului, are semnificatia unui act de violenta”.

In speta, prin probatoriile administrate s-a evidentiat:- posesia paratilor a fost fondata si conservata pe acte de violenta, exercitata cu rea credinta.

_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti


DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnatii .................., in dosarul nr. ......./.........., aflat pe rolul Judecatoriei ..............., cu termen de solutionare la data de ............., in temeiul art.115-119 Cod procedura civila formulam prezenta

I N T A M P I N A R E


la cererea reconventionala formulata de parata .......................

Motivarea in fapt si in drept a cererii:


Parata .................. a formulat cerere reconventionala in dosarul nr...../........ avand ca obiect revendicare, prin care aceasta pretinde obligarea noastra la plata sumei de aproximativ .......... de lei, reactualizata, reprezentind contravaloarea cheltuielilor necesare si utile pe care pretinde parata ca le-ar fi realizat la imobilul revendicat de-a lungul posesiei sale, solicitand totodata recunoasterea de catre instanta a unui drept de retentie in favoarea sa.

In dovedirea cererii, parata a prezentat situatii de plata din perioada ............-................., reprezentand lucrarile de reparatii curente ce s-au efectuat in aceasta perioada, totalizand suma de ............... lei.

In drept, cererea este intemeiata pe disp.art.480 si urm. Cod civil.


Cererea reconventionala este nefondata si cerem respingerea ei.


1. In principal, solicitam instantei sa constate ca reparatiile efectuate de parata si constatate prin situatiile de plata prezentate au constat in reparatii de simpla intretinere a imobilului, “reparatii curente”, dupa cum insasi parata afirma, necesitate de productia si perceptia fructelor (a chiriei), si in consecinta ele nu se datoreaza de catre proprietari, fiind considerate ca o sarcina a fructelor (vz.Hamangiu, Tratat de Drept Civil Roman, Ed.1997, vol.2, pag.69).

Aceasta solutie a fost recunoscuta de doctrina si practica interbelica, din care citam:


“Posesorul de buna credinta nu are dreptul sa retina fructele percepute si sa ceara de la proprietarul lucrului restituirea cheltuielilor facute cu intretinerea si conservarea lucrului deoarece aceste cheltuieli sunt o sarcina a fructelor“ (Dalloz, Rep., Propriete, No.285).

“Cheltuielile de intretinere cum ar fi cele de reparare ale imobilelor, facute de posesorul de buna credinta nu vor fi restituite de proprietar doarece aceste cheltuieli ii folosesc posesorului, ele fiind considerate ca o sarcina a fructelor care se cuvin posesorului“ (Alexandresco, ed.2-a,III, partea I, p.308).

In consecinta, solicitam respingerea cererii reconventionale.

2. In subsidiar, va solicitam sa observati ca in situatiile de plata prezentate de parata ca mijloc de proba se mentioneaza ca este vorba de lucrari de reparatii efectuate la imobilul din ............ . Daca parata nu face dovada exacta a lucrarilor ce s-au realizat la imobilul revendicat, instanta trebuie sa respinga cererea reconventionala, existand riscul imbogatirii fara just temei al paratei.

In ce priveste dreptul de retentie cerut de catre parata, solicitam respingerea acestei cereri, intrucat posesorul nu are acest drept, deoarece legea nu i l-a dat si fiindca nu exista drept de retentie fara text de lege. Chiar daca instanta ar recunoaste un drept de retentie in afara de orice text, ramane la aprecierea instantelor judecatoresti daca exista vreun motiv de echitate pentru acordarea acestuia. Consideram ca echitabila punerea noastra cat mai grabnica in posesia imobilului revendicat, dupa atatia zeci de ani in care am fost deposedati in baza unui titlu viciat, pentru a ne putea bucura de proprietatea ce o avem asupra acestuia.Data, Semnatura,
----------------

_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti


DOMNULE PRESEDINTE


Subsemnata Munteanu Ioana, domiciliata in ....................., in calitate de mandatar ce ma legitimez cu procuri speciale, al proprietarilor imobilului situat in ...................,

Solicit eliberarea hotararii judecatoresti investita cu titlu executor, hotarare aflata la dosarul de executare nr....../../.... - existent la Biroul executori judecatoresti de pe linga Judecatoria ................

Mentionez ca executarea s-a terminat prin incheierea Procesului-verbal de punere in posesie asupra imobilului, la data de ...........

Va multumesc,Avocat Ioana Munteanu

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ...............

_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti


C a t r e,


...................................

adresa: ……………………….................


N O T I F I C A R ESubsemnata MUNTEANU IOANA, domiciliata in (adresa pe care o indicam pentru primirea corespondentei), in calitate de reprezentant cu procuri speciale al proprietarilor imobilului situat in ........................ ,

In temeiul art.10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si ca urmare a deschiderii rolului fiscal pe numele proprietarilor la Administratia Financiara ...............,

Va notific ca pe data de ………………………… sa ne intilnim la sediul imobilului din strada .............., in vederea incheierii Contractului de inchiriere intre noii proprietari si delegatul dvs. imputernicit in acest scop.


Avocat Ioana Munteanu

--------------------

_____________________________________________________________________________________________________________

Pagina principala - The Law Office .ro            -    Asistenta Juridica si reprezentare Avocat: Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti

DOMNULE DIRECTOR


Subsemnata Munteanu Ioana, domiciliata in ..............., in calitate de procurist al proprietarilor imobilului situat in ........................, in baza Deciziei Civile nr..../...... a Tribunalului ...... si a Procesului verbal de punere in posesie a imobilului din data de ...........,

Solicit prin prezenta luarea in evidentele fiscale a imobilului mai sus mentionat, ce se compune din casa si teren in suprafata de .... m.p., incepind cu data de .......... , pe numele urmatorilor proprietari:

....................... – cu domiciliul in ..........................;

....................... – cu domiciliul in ..........................

Solicit de asemenea stabilirea valorii impozitului aferent, potrivit declaratiei pe proprie raspundere ce am intocmit-o in baza datelor din documentatia tehnica elaborata de proiectantul autorizat.

Anexez la prezenta:

- decizia civila nr. ..../...... a Tribunalului Dolj;


Avocat MUNTEANU IOANA


DOMNULUI DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI FINANCIARE A MUNICIPIULUI ...............

_________________________________________________________________________________________________________________________
Contact avocat Campina: 0744-630.778

Serviciile noastre sunt disponibile in Bucuresti, Prahova (Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza), Constanta dar si in alte zone din Romania.

Cabinet Avocat Munteanu Ioana

Adrese:
Bucuresti - Str. General Berthelot nr 55
Campina - str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28
Breaza - str. Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6
Ploiesti -                           Ploiesti

Telefon: +4 0-744 630 778
FAX: +40-344 105 047
E-mail: ioana2u@yahoo.com