Servicii - Cabinet avocat

Drept procesual civil

Consultanta juridica, formulare cerere de chemare in judecata, intampinare, cerere de interventie principala, cerere de chemare in garantie, cerere reconventionala, cerere sechestru asigurator, cerere apel cerere recurs, contestatie in anulare, contestatie pentru suspendarea executarii, revendicare imobiliara, succesiuni, contraventii, evacuari, recuperari de creante, mosteniri, evacuari, etc.

Drept comercial

Consultanta juridica , actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei privind plata pretului vanzarii, cerere de somatie de plata, cerere in anularea ordonantei privind somatia de plata, cerere de investire cu formula executorie a Biletului la Ordin sau Cambiei, cerere de deschidere a procedurii falimentului, contestatie la cererea de insolventa, obtinere autorizatii de functionare, infiintare societati comerciale, dizolvare, lichidare, etc.

Drept civil

Consultanta juridica, actiune in revendicare imobiliara, actiune in revendicare mobiliara, actiune in granituire, actiune privitoare la servitutea de trecere, actiuni in uzucapiune, actiune pentru rezolutiune contract, actiune pentru reziliere contract, actiune in despagubiri pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, actiune pentru repararea unui prejudiciu cauzat decurgand dintr-o fapta ilicita, actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de un tert, actiune de iesire din indiviziune, actiune in nulitatea testamentului, actiune posesorie, actiune de iesire din indiviziune, etc.

Dreptul muncii

Actiune introdusa de catre un salariat impotriva angajatorului care i-a provocat un prejudiciu, actiune formulata de catre angajator impotriva salariatului, contestatie impotriva deciziei de concediere individuala, etc.

Dreptul familiei

Actiune pentu divort, actune de partaj, actiune reincredintare minor, actiune vizitare minor, actiune pentru acordare pensie copil minor, pensie de intretinere, incredintare spre crestere si educare a copiilor

Contencios Administrativ si Fiscal

Redactare somatii de plata, redactarea si analiza contractelor comerciale, redactare de actiuni civile, redactare de plangeri impotriva proceselor verbale de contraventie, etc

... si alte servicii juridice

Servicii de consultanta juridica, redactare si atestare, asistare la negocieri de contracte si tranzactii, depunere dosar si mentinerea legaturii cu institutiile publice abilitate, actionarea in instanta in situatia intarzierii exagerate in solutionarea dosarelor, contractul de munca - negociere, incheiere si desfacere, relatiile dintre angajat si angajator, negocieri si medieri, infiintare asociatii si fundatii, sindicate, federatii, obtinere reprezentativitate sindicate, modificare acte constitutive, redactare acte aditionale ...